Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Tarieven 2018

Consultatie en diagnostiek

a.

Diagnostisch onderzoek

 

C11

Periodieke controle

€ 21,00

C13

Probleemgericht consult

€ 21,00

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 21,00

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 99,46

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 27,63

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of   onderkaak

€ 55,26

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 16,58

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 44,21

C85

Weekendbehandeling

€ 21,00

C86

Avondbehandeling

€ 21,00

C87

Nachtbehandeling

€ 21,00

Maken en/of beoordelen foto’s

X10

Kleine röntgenfoto

€ 15,47

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 66,31

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in detandeloze kaak

€ 66,31

X24

Schedelfoto

€ 29,84

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 132,62

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 55,26

Preventieve mondzorg

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 12,39

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 12,39

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 12,39

M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement

€ 24,87

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,58

M10

Fluoridebehandeling, methode I

€ 27,63

M20

Fluoridebehandeling, methode II

€ 22,10

M61 *

Mondbeschermer

€ 24,87

Verdoving

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,18

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 13,81

Verdoving door middel van een roesje

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,57

Vullingen

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 23,21

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 37,02

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 48,07

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 67,41

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 34,26

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 48,07

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 59,13

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 78,47

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 44,21

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 58,02

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 69,07

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 88,41

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 66,31

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 24,87

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,81

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen,
behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,53

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,05

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,05

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 19,34

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,29

Wortelkanaalbehandelingen

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 21,00

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 38,68

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 30,39

b. 

Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

€ 44,21

E04

Toeslag voor kosten bij  gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 46,02

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 99,46

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 143,67

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 187,87

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 232,08

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 13,81

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 16,58

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 44,21

 

Toeslagen bij  complicaties bij  wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 33,15

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 27,63

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 38,68

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 27,63

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 27,63

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 38,68

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 27,63

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 77,36

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 49,73

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 41,44

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 44,21

 Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 55,26

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 27,63

 

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 44,21

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 46,58

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 69,07

E98

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

 

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 27,63

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,05

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na

€ 22,10

E44

Verwijderen spalk

€ 5,53

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,05

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 110,51

E32

Premolaar

€ 154,72

E33

Molaar

€ 198,93

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 22,10

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 77,36

E37

Kijkoperatie

€ 66,31

 

Gebruikoperatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 74,60

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 55,26

Kronen en bruggen

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 66,31

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 127,09

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 165,77

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 99,46

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 154,72

R13 *

Drievlaksinlay

€ 221,03

R14

Toeslag voor extra retentie bij  het plaatsen van indirecte restauraties

€ 27,63

R24 *

Kroon

€ 243,13

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 66,31

R29

Confectiekroon

€ 49,73

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 55,26

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 55,26

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 110,51

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 165,77

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 82,89

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 55,26

R49

Toeslag voor brug op  vijf- of meer pijlerelementen

€ 138,14

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 27,63

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 27,63

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 110,51

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 165,77

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 38,68

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 22,10

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 60,78

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 60,78

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 33,15

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 22,10

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 22,10

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 55,26

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 27,63

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 27,63

d.   

Schildje van keramiek of kunststof
Kenmerk

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 66,31

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 110,51

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 27,63

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 11,05

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

 

Kaakgewrichtsbehandelingen

a.  

Kaakgewrichtsklachten(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek

 

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 138,14

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 88,41

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 60,78

 

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

 

G61

Instructie spieroefeningen

€ 55,26

G62 *

Occlusale spalk

€ 149,19

G63 *

Repositiespalk

€ 221,03

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 27,63

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 303,92

G66

Biofeedbacktherapie

€ 49,73

G67

Behandeling triggerpoint

€ 60,78

G68*Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 44,21

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 53,79

 

Therapie bij  kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie- onderzoek)

 

G69 *

Opbeetplaat 

€ 60,78

b.

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 82,89

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 82,89

G12

Centrale relatiebepaling

€ 77,36

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 55,26

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 497,32

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 27,63

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 27,63

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 55,26

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 276,29

G72

Controlebezoek MRA

€ 27,63

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 44,21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

a.

Onderdeel  A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 41,44

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 30,94

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,83

H26

Hechten weke delen

€ 60,78

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 55,26

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 16,58

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 55,26

H33Hemisectie van een molaar€ 66,31

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 66,31

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 49,73

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 33,15

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 66,31

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 88,41

H44

Primaire antrumsluiting  

€ 60,78

H59

 Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 77,36

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 77,36

H65

Primaire sluiting

€ 149,19

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 77,36

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 149,19

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 104,99

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 176,82

Kunstgebitten

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 33,15

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 27,63

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 55,26

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 82,89

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 165,77

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 60,78

P18

Toeslag voor gegoten anker bij  gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 16,58

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 226,55

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 309,44

P31 *

Wortelkap met stift

€ 138,14

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 82,89

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 55,26

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,81

P45 *

 Noodkunstgebit

€ 110,51

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 165,77

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 221,03

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 359,17

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 27,63

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 60,78

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 33,15

P27

Reoccluderen

€ 55,26

P28

Naregistratie en remounten

€ 55,26

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 60,78

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 82,89

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 27,63

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 27,63

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 33,15

 

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 44,21

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 38,68

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 38,68

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 82,89

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 55,26

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 82,89

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op  natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

€ 154,72

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 16,58

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 44,21

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 38,68

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 38,68

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 82,89

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 55,26

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 82,89

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 16,58

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 44,21

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 44,21

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 44,21

Tandvleesbehandelingen

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 146,43

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 160,25

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 29,84

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 22,10

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 85,65

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 99,46

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 44,21

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 58,02

T42

Consult parodontale nazorg

€ 83,99

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 111,62

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 148,64

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 146,43

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 160,25

 

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 179,59

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 276,29

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 331,54

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 55,26

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 148,64

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 143,67

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 69,07

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 118,80

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 96,70

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 52,49

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 138,14

 

Toepassen van regeneratietechniek
(exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 331,54

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 110,51

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 179,59

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 179,59

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 331,54

 

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 55,26

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 148,64

 

Diversen

 

T91

Pocketregistratie

€ 33,15

T92

Parodontiumregistratie

€ 66,31

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 38,68

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 74,60

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 59,68

T95 *

(Draad)Spalk

€ 22,10

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 55,26

Implantaten

J97

Overheadkosten implantaten

€ 169,23

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 95,77

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 61,27

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 94,26

J03 *

Proefopstelling

€ 127,25

J05

Implantaatpositionering op  grond van CT-scan

€ 42,42

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 18,85

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 226,22

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 141,39

J11

Prepareren donorplaats

€ 127,25

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 136,67

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 65,98

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 28,28

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 80,12

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede  kaakhelft

€ 80,12

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 122,54

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 56,55

J19

Toeslag esthetische zone

€ 61,27

c.

Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 215,38

J21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 77,29

J22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 108,40

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 70,69

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 23,56

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 42,42

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 155,53

J27

Vervangen implantaat

€ 215,38

d.

Diversen

 

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 98,97

J31

Volgende bindweefseltransplantaat

€ 47,13

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 108,40

J33

Kosten implantaat

€ 302,70

e.

Mesostructuur

 

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 146

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 32,99

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 193,23

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 61,27

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 23,56

f.

Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 485,43

J51 *

Onder-klikgebit

€ 315,76

J52 *

Boven-klikgebit

€ 315,76

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 94,26

J54 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen twee implantaten

€ 122,54

J55 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen drie of vier implantaten€ 141,39

€ 141,39

J56 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen meer dan vier implantaten

€ 164,95

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 80,12

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op   bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 103,68

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 127,25

g.

Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 51,84

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 84,83

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 131,96

J71 *

Opvullen met staafdemontage op  twee implantaten

€ 164,95

J72 *

Opvullen met staafdemontage op  drie of vier implantaten

€ 188,52

J73 *

Opvullen met staafdemontage op   meer dan vier implantaten

€ 212,08

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 51,84

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 98,97

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 122,54

J77 *

Reparatie met staafdemontage op  meer dan vier implantaten

€ 146,10

i.

Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 479,77

Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 12,59

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 14,47

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 14,47

U20

Second opinion verricht door de  Stichting TIP

€ 180,95

Abonnementen

Z10 * 

Abonnement categorie A per maand     

€ 7,18

Z20 *    

Abonnement categorie B per maand   

€ 11,05

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 14,92

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 18,32

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 22,10

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 6,08

Nieuws

AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw...

Lees meer

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.