Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Tarieven 2018

Consultatie en diagnostiek

a.

Diagnostisch onderzoek

 

C11

Periodieke controle

€ 21,78

C13

Probleemgericht consult

€ 21,78

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke routinevragen)

€ 21,78

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 103,16

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 28,66

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of   onderkaak

€ 57,31

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 17,19

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 45,85

C85

Weekendbehandeling

€ 21,78

C86

Avondbehandeling

€ 21,78

C87

Nachtbehandeling

€ 21,78

* exclusief materiaal en techniekkosten 

Maken en/of beoordelen foto’s

X10

Kleine röntgenfoto

€ 16,05

X21

Maken en beoordelen kaak overzichtsfoto 

€ 68,77

X11

Beoordelen kleine rontgenfoto 

€ 12,04

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 68,77

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 25,22

X24

Schedelfoto

€ 30,95

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 194,86

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 57,31

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 22,92

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Preventieve mondzorg

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 12,85

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 12,85

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 12,85

M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement

€ 25,79

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 17,19

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief)

€ 5,73

M40

Fluoridebehandeling, methode I

€ 14,33

M61 *

Mondbeschermer

€ 25,79

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Verdoving

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,45

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,33

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Vullingen

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,07

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 38,40

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 49,86

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 69,92

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 35,53

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 49,86

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 61,32

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 81,38

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 45,85

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 60,18

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 71,64

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 91,70

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 68,77

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 25,79

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,33

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen,
behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€  5,73

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,46

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,46

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,06

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€  8,60

* exclusief materiaal en techniekkosten 

Wortelkanaalbehandelingen

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 21,78

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,12

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 31,52

b. 

Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

€ 45,85

E04

Toeslag voor kosten bij  gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 46,74

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 103,16

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 149,01

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 194,86

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 240,71

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,33

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,19

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 45,85

 

Toeslagen bij  complicaties bij  wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,39

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 28,66

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,12

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 28,66

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 28,66

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40,12

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 28,66

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 80,24

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 51,58

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 42,98

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 45,85

 Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 57,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 28,66

 

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 45,85

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,19

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 71,64

E98

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

 

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 28,66

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,46

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na

€ 22,92

E44

Verwijderen spalk

€ 5,73

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,46

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 114,62

E32

Premolaar

€ 160,47

E33

Molaar

€ 206,32

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 22,92

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 80,24

E37

Kijkoperatie

€ 68,77

 

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 77,37

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte 

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

* exclusief materiaal en techniekkosten 

Kronen en bruggen

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 68,77

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 131,82

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 171,94

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 103,16

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 160,47

R13 *

Drievlaksinlay

€ 229,25

R14

Toeslag voor extra retentie bij  het plaatsen van indirecte restauraties

€ 28,66

R24 *

Kroon

€ 252,17

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 68,77

R29

Confectiekroon

€ 51,58

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 57,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 57,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 114,62

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 171,94

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 85,97

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 57,31

R49

Toeslag voor brug op  vijf- of meer pijlerelementen

€ 143,28

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 28,66

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 28,66

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 114,62

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 171,94

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,12

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 22,92

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 63,04

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 63,04

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 34,39

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 22,92

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 22,92

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 57,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 28,66

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 28,66

d.   

Schildje van keramiek of kunststof
Kenmerk

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 68,77

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 114,62

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 28,66

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 11,46

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

 

* Exclusief materiaal en techniekkosten 

Kaakgewrichtsbehandelingen

a.  

Kaakgewrichtsklachten(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek

 

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 143,28

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 91,70

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 63,04

 

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

 

G61

Instructie spieroefeningen

€ 57,31

G62 *

Occlusale spalk

€ 154,74

G63 *

Repositiespalk

€ 229,25

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 28,66

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 315,22

G66

Biofeedbacktherapie

€ 51,58

G67

Behandeling triggerpoint

€ 63,04

G68*

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

€ 45,85

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 57,31

 

Therapie bij  kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie- onderzoek)

 

G69 *

Opbeetplaat 

€ 63,04

b.

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 85,97

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 85,97

G12

Centrale relatiebepaling

€ 80,24

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 57,31

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 515,81

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 28,66

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 28,66

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 57,31

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 286,56

G72

Controlebezoek MRA

€ 28,66

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 45,85


* Exclusief materiaal en techniekkosten

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

a.

Onderdeel  A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 42,98

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

H21

Kosten hechtmateriaal

€  5,92

H26

Hechten weke delen

€ 63,04

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17,19

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 57,31

H33Hemisectie van een molaar€ 68,77

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 68,77

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 51,58

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34,39

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 68,77

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 91,7

H44

Primaire antrumsluiting  

€ 63,04

H59

 Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 80,24

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 80,24

H65

Primaire sluiting

€ 154,74

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 80,24

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 154,74

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 108,89

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 183,40

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Kunstgebitten

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,39

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 28,66

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 57,31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 85,97

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 171,94

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 63,04

P18

Toeslag voor gegoten anker bij  gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,19

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 234,98

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 320,95

P31 *

Wortelkap met stift

€ 143,28

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 85,97

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 57,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14,33

P45 *

 Noodkunstgebit

€ 114,62

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 171,94

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 229,25

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 372,53

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 28,66

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 63,04

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34,39

P27

Reoccluderen

€ 57,31

P28

Naregistratie en remounten

€ 57,31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 63,04

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 85,97

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 28,66

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 28,66

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34,39

 

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 45,85

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 40,12

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 40,12

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 85,97

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 57,31

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 85,97

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op  natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

€ 160,47

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 17,19

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 45,85

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 40,12

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 40,12

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 85,97

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 57,31

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 85,97

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 17,19

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 45,85

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 45,85

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 45,85

*exclusief materiaal en techniekkosten 

Tandvleesbehandelingen

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 151,88

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 166,21

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 30,95

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 22,92

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 88,83

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 103,16

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 45,85

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 60,18

T42

Consult parodontale nazorg

€ 87,11

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 115,77

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 154,17

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 151,88

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 166,21

 

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 186,27

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 286,56

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 343,87

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 57,31

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 154,17

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 149,01

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 71,64

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 123,22

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 100,30

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 54,45

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 143,28

 

Toepassen van regeneratietechniek
(exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 343,87

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 114,62

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 186,27

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 186,27

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 343,87

 

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 57,31

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 154,17

 

Diversen

 

T91

Pocketregistratie

€ 34,39

T92

Parodontiumregistratie

€ 68,77

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40,12

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 77,37

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 61,90

T95 *

(Draad)Spalk

€ 22,92

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 57,31

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Implantaten

J97

Overheadkosten implantaten

€ 171,85

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 97,25

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 63,56

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 97,79

J03 *

Proefopstelling

€ 132,01

J05

Implantaatpositionering op  grond van CT-scan

€ 44,00

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 234,69

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 146,68

J11

Prepareren donorplaats

€ 132,01

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 141,79

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 68,45

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 29,34

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 83,12

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 127,12

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 58,67

J19

Toeslag esthetische zone

€ 63,56

c.

Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 223,44

J28

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 92,41

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 73,34

J29 *

Plaatsen volgende healing abutmen

€ 34,71

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 161,35

J27

Vervangen implantaat

€ 223,44

J37

Vervangen volgend implantaat

€ 92,41

d.

Diversen

 

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 19,56

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 102,68

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 112,45

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ostelmeting

€ 9,78

e.

Mesostructuur

 

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 151,57

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 34,23

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 200,46

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 63,56

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 24,45

f.

Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 503,6

J51 *

Onder-klikgebit

€ 327,58

J52 *

Boven-klikgebit

€ 327,58

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 97,79

J54 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen twee implantaten

€ 127,12

J55 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen drie of vier implantaten€ 141,39

€ 146,68

J56 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen meer dan vier implantaten

€ 171,13

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 83,12

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op   bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 107,56

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 132,01

g.

Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 53,78

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 53,78

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 136,90

J71 *

Opvullen met staafdemontage op  twee implantaten

€ 171,13

J72 *

Opvullen met staafdemontage op  drie of vier implantaten

€ 195,57

J73 *

Opvullen met staafdemontage op   meer dan vier implantaten

€ 220,02

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 53,78

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 102,68

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 127,12

J77 *

Reparatie met staafdemontage op  meer dan vier implantaten

€ 151,57

J78 *

Verwijderen en vervangen drukknop 

€ 24,45

J79 *

Verwijderen en vervangen steg 

€45,47

i.

Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 497,73

* exclusief materiaal en techniekkosten 

Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13,05

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 15,06

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15,06

U20

Second opinion verricht door de Stichting TIP

€ 186,98

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Abonnementen

Z10 * 

Abonnement categorie A per maand     

€ 7,45

Z20 *    

Abonnement categorie B per maand   

€ 11,46

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 15,47

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 18,91

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 22,92

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 6,30

* Exclusief materiaal en techniekkosten

Nieuws

AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw...

Lees meer

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.