Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Tarieven 2021

*   exclusief materiaal en techniekkosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
** exclusief laboratoriumkosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Consultatie en Diagnostiek (C)

a.Diagnostisch onderzoek 
C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult€ 22,91
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
   
b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen 
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€ 108,53
C29*Studiemodellen€ 30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 60,29
   
c.Toeslagen en diversen 
C80Mondzorg aan huis€ 18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 48,23
C85Weekendbehandeling€ 22,91
C86Avondbehandeling€ 22,91
C87Nachtbehandeling€ 22,91

* exclusief materiaal en techniekkosten 

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 32,56
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29

Preventieve mondzorg (M)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,13
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
M61*Mondbeschermer€ 27,13
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 52,45
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 28,94

Verdoving (A) / Verdoving door middel van een roesje (B)

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,07
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 37,38

Vullingen (V)

V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 40,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 52,45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 85,61
V91Eénvlaksvulling composiet€ 48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€ 63,31
V93Drievlaksvulling composiet€ 75,37
V94Meervlaksvulling composiet€ 96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 72,35
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,06
V70*Parapulpaire stift€ 12,06
V80*Wortelkanaalstift€ 21,10
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,04

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 42,20
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,16
   
b.Wortelkanaalbehandeling 
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit 
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 48,23
   
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd 
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 48,84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 204,99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 253,23
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,09
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 48,23
   
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug€ 36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 42,20
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,15
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,15
   
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt 
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 84,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 48,23
   
Initiële wortelkanaalbehandeling 
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,15
   
Bleken  
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 75,37
   
Behandeling trauma-element 
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,12
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,03
   
Aanbrengen rubberdam 
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,06
   
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen 
E31Snij-/ hoektand€ 120,58
E32Premolaar€ 168,82
E33Molaar€ 217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 84,41
E37Kijkoperatie€ 72,35
   
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 60,29
   
Gebruik operatiemicroscoop 
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 81,39
   
Gebruiksklaar maken praktijkruimte 
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 60,29

Kronen en bruggen (R)

De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
   
a.Inlays en kronen 
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 138,67
R10*Drievlaks composiet inlay€ 180,88
R11*Eénvlaksinlay€ 108,53
R12*Tweevlaksinlay€ 168,82
R13*Drievlaksinlay€ 241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30,15
R24*Kroon op natuurlijk element€ 265,28
R34*Kroon op implantaat€ 241,17
R29*Confectiekroon€ 54,26
R31Opbouw plastisch materiaal€ 60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 120,58
   
b.Brugwerk 
R40*Eerste brugtussendeel€ 180,88
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 120,58
R61*Plakbrug met preparatie€ 180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 42,20
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,12
   
c.Restauraties diversen 
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 66,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,15
   
d.Schildje van keramiek of kunststof 
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 72,35
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 120,58
   
e.Temporaire voorzieningen 
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,15
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,06
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandelingen kauwstelsel (G)

a.Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) 
Onderzoek/diagnostiek bij OPD 
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 108,53
G22Verlengd onderzoek OPD€ 217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 96,47
   
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 63,31
G62*Stabilisatieopbeetplaat€ 162,79
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 72,35
   
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 121,79
G44*Therapeutische injectie€ 66,32
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 120,58
   
b.Beetregistraties 
G10Niet-standaard beetregistratie€ 90,44
   
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 
G11Scharnierasbepaling€ 90,44
G12Centrale relatiebepaling€ 84,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 542,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 60,29
   
Diversen  
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 32,56
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,15
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 331,61
G69*Beetbeschermingsplaat€ 66,32
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 60,29
   
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel 
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 301,46
G72Controlebezoek MRA€ 30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 48,23
   
d.Myofunctionele apparatuur 
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 127,22

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a.Onderdeel A 
H11Trekken tand of kies€ 45,22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 33,76
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,18
H26Hechten weke delen€ 66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,09
   
b.Onderdeel B 
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 60,29
H33Hemisectie van een molaar€ 72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 36,18
   
Wortelpuntoperatie per tandwortel 
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 96,47
H44Primaire antrumsluiting€ 66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 84,41
   
Cyste-operatie 
H60Marsupialisatie€ 84,41
H65Primaire sluiting€ 162,79
   
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen 
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 84,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 192,93

Kunstgebitten (P)

P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 36,18
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 30,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 60,29
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 90,44
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 180,88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 66,32
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,09
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 247,20
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 337,64
P31*Wortelkap met stift€ 150,73
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€ 90,44
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 60,29
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 15,07
P45*Noodkunstgebit€ 120,58
   
a.Volledig kunstgebit 
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 180,88
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€ 241,17
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 391,90
   
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit 
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 30,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 66,32
P27Reoccluderen€ 60,29
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 36,18
P28Naregistratie en remounten€ 60,29
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 66,32
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 30,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 30,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 36,18
   
Overige  
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 48,23
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 42,20
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 168,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 42,20
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 48,23

Tandvleesbehandelingen (T)

a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 108,53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
   
Parodontale chirurgie 
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 195,95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 301,46
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 361,75
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 60,29
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 162,19
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 75,37
   
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 105,51
T102Tandvleescorrectie, per element€ 57,28
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 150,73
   
Toepassen van regeneratietechniek 
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 120,58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 195,95
   
Parodontale kroonverlengingsprocedure 
T121Kroonverlenging per element€ 195,95
T122Kroonverlenging per sextant€ 361,75
   
Mucogingivale chirurgie 
T141Tandvleestransplantaat€ 114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 361,75
   
Directe postoperatieve zorg 
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 60,29
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 162,19
   
Diversen  
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T164*(Draad)Spalk€ 24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29

Implantaten (J)

J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 179,60
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 101,64
   
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
J01Initieel onderzoek implantologie€ 66,88
J02*Verlengd onderzoek implantologie€ 102,90
J03*Proefopstelling€ 138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 46,30
   
b. IPre-implantologische chirurgie 
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 246,95
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 154,35
J11Prepareren donorplaats€ 138,91
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 149,20
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
   
b. IIPre- en per-implantologische chirurgie: diversen 
J06Vrijleggen foramen mentale€ 30,87
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 87,46
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 133,77
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 61,74
J19Toeslag esthetische zone€ 66,88
   
c.Implantologische chirurgie 
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 97,24
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€ 77,17
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 169,78
J36Verwijderen implantaat€ 33,96
J27Vervangen eerste implantaat€ 235,12
J37Vervangen volgend implantaat€ 97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 179,56
   
d.Diversen 
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 20,58
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 115,76
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 118,33
J33Kosten implantaat€ 330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,18
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 267,53
   
e.Mesostructuur 
J45*Plaatsen eerste drukknop€ 123,48
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,01
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 210,94
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 66,88
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 25,72
   
f.Prothetische behandeling na implantaten 
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 529,92
J51*Onder klikgebit€ 344,71
J52*Boven klikgebit€ 344,71
J53*Omvorming klikgebit€ 102,90
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 133,77
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 154,35
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 138,91
   
g.Nazorg implantologie 
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 92,61
   
h.Prothetische nazorg 
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 144,06
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 180,07
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 205,79
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 231,52
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 56,59
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 108,04
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 133,77
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 159,49
J78*Verwijderen en vervangen drukknop€ 25,72
   
i.Ketenzorg implantologie 
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 523,75

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,73
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,84
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15,84

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13,73
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

Tandtechniek in eigen beheer

 Hoofdgroep 0 
   
 Groep 0.0 Offerte en ontwerp 
Q0001Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten€ 3,44
Q0011Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten€ 5,25
Q0021Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten
In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium.
€ 4,38
   
 Groep 0.1 Speciale Toeslagen 
Q0101Kleurbepaling op laboratorium€ 19,78
Q0103Desinfectie in opdracht van tandarts€ 3,69
Q0105Verzendkosten/expeditiekosten€ 6,95
Q0106Arbo- en milieutoeslag€ 2,67
Q0107Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag
Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht
€ 12,44
Q0120Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar€ 19,57
Q0121Bruikleen etskit per element€ 17,31
   
 Groep 0.2 Foto 
Q0201Foto in verband met kleur-/vormbepaling€ 14,38
Q0202Foto/dia van studiemodellen€ 13,55
Q0203Digitale behandelplanning€ 165,45
   
 Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden 
   
 Groep 1.0 Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden 
Q1001Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2
€ 7,53
Q1002Stonemodel
Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3
€ 9,63
Q1003Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 12,86
Q1004Digitaal model geprint€ 31,58
Q1005Digitaal model gefreesd€ 31,58
Q1006Scannen afdruk€ 11,79
Q1007Meegeleverd model trimmen€ 6,10
Q1008Meegeleverd model van voet voorzien€ 6,85
Q1022Duplicaat model (uit alginaat of gel)€ 22,15
Q1023Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen€ 39,13
Q1052Model monteren in enkelvoudige articulator€ 13,74
Q1053Model monteren in meervoudige articulator€ 19,19
Q1054Model monteren in volledig instelbare articulator€ 25,66
Q1061Model monteren volgens intra orale registratie€ 32,71
Q1062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)€ 18,73
Q1063Digitale articulatie€ 20,23
   
 Groep 1.1 Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel 
Q1103Individuele lepel microform
Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal
€ 30,76
Q1104Individuele lepel kunststof
Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal
€ 39,94
Q1105Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel€ 43,30
Q1106Schreinmaker lepel€ 49,93
Q1107Rimlock lepel€ 51,37
Q1108Digitaal vervaardigde individuele lepel€ 45,15
Q1116Fluorapplicatie lepel€ 41,53
Q1118Bleeklepel€ 49,00
Q1152Model uit individuele lepel; onbetand€ 11,90
Q1154Model uit individuele lepel; betand€ 16,06
   
 Groep 1.2 Beetplaten/registreren 
Q1202Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat
Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal
€ 39,09
Q1225Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal€ 24,12
Q1251Basisplaat voor opstelling€ 11,61
Q1252Beetplaat digitaal vervaardigd€ 17,66
Q1253Beetplaat + waswal€ 17,66
Q1256Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis€ 11,94
   
 Groep 1.3 Opstellen 
 Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen. 
Q1320Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)€ 24,47
Q1330Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen€ 48,12
Q1340Opstellen volledige prothese€ 65,33
Q1351Digitaal opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)€ 24,47
Q1352Digitaal opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen€ 48,12
Q1353Digitaal opstellen volledige prothese€ 65,33
Q1370Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis€ 34,76
Q1380Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis€ 62,60
Q1390Opstellen volledige prothese op metaalbasis€ 67,59
   
 Groep 1.4 Extra handelingen bij opstellen 
Q1401Opstellen naar model€ 11,28
Q1402Opstellen naar foto€ 14,61
Q1405Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)€ 15,31
Q1410Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode
Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.
€ 39,98
Q1420Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)€ 6,61
Q1455Individuele modellatie (per boven of onder)
Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt
€ 19,29
Q1462Beslijpen kunststof basis€ 9,25
Q1465Verwerken meegeleverde tanden per stel€ 14,47
Q1466Verwerken meegeleverde kiezen per stel€ 8,97
Q1475Opnieuw opstellen€ 25,09
   
 Groep 1.5 Persen/gieten/injecteren en afwerken 
 Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen. 
Q1520Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)€ 53,23
Q1530Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen€ 63,64
Q1540Afmaken volledige prothese€ 70,39
Q1551Digitaal afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)€ 53,23
Q1552Digitaal afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen€ 63,64
Q1553Digitaal afmaken volledige prothese€ 70,39
Q1570Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis€ 53,49
Q1580Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis€ 68,61
Q1590Afmaken volledige prothese op metaalbasis€ 72,36
   
 Groep 1.7 Extra handelingen bij persen/afwerken 
Q1701Gevlochten draadversterking€ 29,50
Q1702Draadversterking€ 21,18
Q1703Knopanker€ 12,33
Q1704Draad-/steekanker€ 13,04
Q1705Kruisanker€ 15,49
Q1706Roach anker€ 25,51
Q1707Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)€ 60,60
Q1708Occlusale steun€ 12,41
Q1711Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)€ 43,33
Q1715Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)€ 12,19
Q1716Gaasversterking€ 23,91
Q1720Meerkleurig persen€ 37,51
Q1721Trasparant palatum€ 53,62
Q1724Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)€ 87,47
Q1751Naam inpersen€ 15,30
Q1765Persen/gieten/injecteren niet afwerken€ 40,55
Q1766Afwerken na persen/gieten/injecteren€ 38,88
Q1768Overkappingsruimte in kunststof per element€ 6,39
Q1771Meerprijs weekblijvende basis€ 107,54
Q1774Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen€ 23,88
Q1775Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen€ 22,55
Q1776Digitaal reoccluderen€ 22,55
   
 Groep 1.8 Reparaties kunststof 
Q1810Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht.€ 28,39
Q1811Herstellen scheur€ 12,76
Q1812Herstellen breuk€ 16,81
Q1813Vastzetten element/anker€ 5,14
Q1814Vernieuwen element/anker€ 5,44
Q1815Uitbreiden element/anker€ 8,28
Q1816Immediaat per element€ 6,77
Q1817Uitbreiding palatum€ 11,57
Q1818Herstellen zadel per sectie€ 8,18
Q1834Prothese reinigen€ 13,68
Q1840A-lijn aanpersen€ 13,28
Q1841Rand aan prothese persen
Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd.
€ 12,66
Q1850Overzetting 1 -4 element(en)€ 73,60
Q1855Overzetting 5 - 13 elementen€ 101,74
Q1860Overzetting vol€ 118,85
Q1870Rebasing€ 79,62
Q1871Rebasing met randcorrectie
Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien
€ 90,74
   
 Groep 1.9 Diversen, montage 
Q1901Miniplastschiene€ 47,28
Q1902Drumschiene€ 48,35
Q1907Gebitsbeschermer€ 59,59
Q1908Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht€ 81,64
Q1909Ingebeten onderfront€ 8,25
Q1911Repositie/stabilisatie/relaxatie splint
Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt
€ 126,79
Q1917Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten€ 181,74
Q1920Speekselkamer in prothese verwerken€ 127,85
Q1951Montage slot in kunststof€ 32,44
Q1952Montage stegdeel in kunststof€ 32,49
   
 Hoofdgroep 2 Orthodontie 
   
 Groep 2.0 Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden 
Q2001Werkmodel€ 6,12
Q2002Werkmodel in occlusie€ 11,32
Q2003Stonemodel€ 8,60
Q2004Stonemodellen in occlusie€ 16,58
Q2005Meegeleverd model trimmen€ 5,39
Q2006Meegeleverd model van voet voorzien€ 5,19
Q2007Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)€ 9,74
Q2008Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)€ 18,54
Q2009Studiemodel, ongezeept per stuk€ 13,90
Q2010Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie€ 21,53
Q2011Studiemodel, gezeept per stuk€ 15,60
Q2012Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie€ 25,16
Q2013Kastmodellen (super toonmodel)€ 39,20
Q2014Digitaal model maken€ 27,65
Q2015Dupliceren per model€ 13,50
Q2016Digitaal model geprint€ 26,47
Q2017Digitaal model gefreesd€ 26,47
Q2020Inzagen band€ 3,81
   
 Groep 2.1 Set-up en positioners 
Q2101Set-up€ 90,14
Q2101aDigitale set-up€ 83,77
Q2102Set-up per element€ 5,79
Q2102bDigitale set-up per element€ 5,79
Q2103Set-up osteotomie patiënt€ 94,02
Q2104Aanpassen reeds bestaande set-up€ 29,99
Q2105Tooth-positioner€ 101,02
Q2106Seating spring€ 7,19
Q2107Socket liners€ 5,83
Q2108Varsity guard€ 92,09
   
 Groep 2.2 Plaatapparatuur 
Q2201Basisplaat€ 53,09
 Meerprijzen voor: 
Q2202Enkelarmig draaddeel€ 3,44
Q2203Dubbelarmig draaddeel€ 4,41
Q2204Gecompliceerde labiaalboog€ 7,90
Q2205Labiaalboog met transparante kunsthars€ 9,21
Q2206Headgear tubes gemonteerd€ 19,95
Q2207Opbeet€ 6,45
Q2208Beetverhoging zijdelingse delen€ 9,30
Q2209Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront€ 10,03
Q2214Oral screen€ 53,84
   
 Groep 2.3 Functionele apparaten 
Q2301Activator standaard (monoblok)€ 90,20
Q2302Activator standaard met luchtgaten€ 86,99
Q2303Standaard activator open met overkapt onderfront€ 102,24
Q2304Teuscher activator€ 118,66
Q2305Bionator€ 101,57
Q2306Headgear activator volgens Van Beek€ 93,86
Q2309Combi activator V.A. EVVA€ 90,08
Q2310Fränkel activator nr 1 t/m 4€ 174,27
Q2313Lehmann activator basis€ 100,20
Q2314Lehmann activatorwerking€ 95,69
Q2317Activator overig€ 127,90
   
 Groep 2.5 Retainers 
Q2501C-C retainer€ 27,35
Q2502Siliconen fixatiemal (meerprijs)€ 15,77
Q2503Dieptrek fixatiemal (meerprijs)€ 25,85
Q2504Space retainer inclusief Molaarband€ 31,08
Q2505Space maintainer inclusief Molaarband€ 30,23
Q2506Invisible retainer / clear overlay€ 38,35
   
 Groep 2.6 Schroeven 
Q2601Standaard exp. Schroef€ 7,89
Q2602Waaierschroef twee-delig€ 19,90
Q2603Microschroef€ 7,90
Q2604Open schroef€ 13,35
Q2605Sectorenschroef bk. "Bertoni"€ 32,18
Q2606Hellerschroef€ 25,43
Q2607Reciprokeschroef€ 32,16
Q2608Boogschroef volgens Muller€ 25,91
Q2609Ritter/picoloschroef€ 15,55
Q2612Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden€ 77,91
Q2613Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden€ 96,92
   
 Groep 2.7 Diversen 
Q2701Reparatie basistarief€ 25,28
Q2710Herbst appliance€ 199,82
Q2711Schisisplaat, passief€ 104,00
Q2712Schisiplaat, actief€ 111,56
Q2713Spring retainer standaard€ 57,69
Q2714Spring retainer inclusief set-up€ 76,49
Q2715Relaxatie splint€ 103,41
   
 Groep 2.8 Vaste apparatuur 
Q2801Indirect bonding per element€ 13,37
Q2802Standaard band (exclusief attachement)€ 9,93
Q2803Standaard premolaarband€ 8,24
Q2811Quad-helix, exclusief banden€ 43,16
Q2812Palatinale bar gesoldeerd€ 38,33
Q2813Goshqarian bar exclusief banden€ 20,49
Q2814Linguale boog exclusief banden€ 38,92
Q2815Lipbumper exclusief banden€ 26,02
Q2816Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden)€ 38,45
Q2817Headgear/face bow€ 34,35
   
 Groep 2.9 Crozat apparatuur 
Q2901Basisapparaat voor boven- of onderkaak€ 116,63
Q2902Extra draaddeel per stuk€ 7,19
Q2903Reparatie draaddeel Crozat€ 23,18
   
 Hoofdgroep 3 Framewerkzaamheden 
   
 Groep 3.0 Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1) 
Q3001Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
€ 7,83
Q3002Stonemodel
Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3
€ 9,92
Q3003Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 13,51
Q3004Meegeleverd model trimmen€ 7,13
Q3005Meegeleverd model van voet voorzien€ 7,61
Q3022Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)€ 21,46
Q3023Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)€ 38,84
Q3052Model monteren in enkelvoudige articulator€ 16,21
Q3053Model monteren in meervoudige articulator€ 19,38
Q3054Model monteren in volledig instelbare articulator€ 27,06
Q3061Model monteren volgens intra orale registratie€ 32,19
Q3062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)€ 21,20
   
 Groep 3.2 Framewerkzaamheden (alleen metaal) 
Q3201Bovenframe€ 292,37
Q3203Onderframe€ 297,97
Q3207Volle plaat€ 237,49
 Extra handelingen: 
Q3221Backing frontelement€ 27,69
Q3222Kauwvlak€ 31,87
Q3223Dummy, massief of met venster voor kunststof€ 34,47
Q3241Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen€ 17,39
   
 Groep 3.3 Kunststofwerkzaamheden aan frame 
Q3301Kunststof venster€ 74,88
Q3302Kunststof kroon op metaalskelet€ 83,97
Q3303Kunststof brugdeel op metaalskelet€ 84,05
   
 Groep 3.4 Diversen 
Q3401Metalen tuber versterking
Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen
€ 91,43
Q3402Gegoten 3/4 anker€ 53,95
   
 Groep 3.7 Vergulden 
Q3701Badvergulden frame€ 97,28
Q3702Zadels vergulden (per zadel)€ 38,27
Q3703Badvergulden 1 anker€ 37,56
Q3704Badvergulden volgend anker€ 26,78
Q3711Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal€ 33,66
Q3712Ticoniseren/anodiseren€ 160,44
   
 Groep 3.8 Reparaties aan frame 
Q3810Reparatie basistarief€ 33,44
Q3820Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer€ 28,49
Q3821Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer€ 20,51
Q3822Extensie aan bestaand frame (eerste)€ 36,59
Q3823Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)€ 22,25
Q3826Laserlassen€ 48,50
   
 Groep 3.9 Monteren aan frame 
Q3951Montage slot aan frame€ 32,95
Q3952Montage stegdeel aan frame
3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel
€ 39,23
Q3953Montage kroon aan frame€ 32,81
   
 Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden 
   
 Groep 4.0 Vervaardigen van modellen 
Q4001Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
€ 8,32
Q4002Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk€ 10,08
Q4003Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 14,20
Q4004Meegeleverd model trimmen€ 6,99
Q4005Meegeleverd model van voet voorzien€ 7,83
Q4022Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)€ 23,62
Q4023Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)€ 38,42
Q4052Model monteren in enkelvoudige articulator€ 16,47
Q4053Model monteren in meervoudige articulator€ 19,33
Q4054Model monteren in volledig instelbare articulator€ 27,11
Q4061Model monteren volgens intra orale registratie€ 35,31
Q4062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)€ 22,82
   
 Groep 4.1 Stompen en speciaal model 
Q4101Zaagmodel€ 16,23
Q4102Stomp€ 15,08
Q4103Vuurvaste stomp€ 23,90
Q4115Stompen inkerven€ 5,52
Q4154Model uit individuele lepel betand€ 17,21
Q4162Stomp terugplaatsen in afdruk€ 7,24
Q4166Soft-tissue model (inclusief materiaal)€ 51,14
   
 Groep 4.3 Kroon- en brugwerk – metaalvrij* 
 *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. 
Q4301Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken€ 224,49
Q4302Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM)€ 206,16
Q4311Inlay/onlay/facing - keramisch, opgebakken€ 228,75
Q4312Inlay/onlay/facing - monolitisch (CAD/CAM)€ 190,25
Q4321Etsbrugdeel - keramisch, opgebakken€ 271,32
Q4322Etsbrugdeel - monolitisch€ 222,23
Q4323Etsbrugvleugel - Keramisch€ 55,34
Q4331Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel€ 65,64
Q4332Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM)€ 51,57
Q4341Kunststof kroon€ 113,37
Q4342Kunststof inlay€ 118,94
Q4343Teleskoopkroon /conuskroon€ 156,90
   
 Groep 4.4 Kroon- en brugwerk – metaal met porselein* 
 *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. 
Q4401Kroon/brugdeel metaal met porselein€ 215,35
Q4402Etsbrugdeel metaal met porselein€ 258,01
Q4403Stiftkroon porselein metaal€ 184,44
   
 Groep 4.5 Kroon- en brugwerk – volledig metaal* 
 *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. 
Q4501Kroon geheel metaal€ 148,80
Q4502Inlay/onlay geheel metaal€ 140,41
Q4503Teleskoopkroon /conuskroon€ 164,31
Q4504Stiftkroon geheel metaal€ 154,24
Q4505Etsbrugvleugel metaal€ 34,42
   
 Groep 4.6 Stiftopbouw/wortelkap/opbouw * 
 *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. 
Q4601Stiftopbouw direct€ 36,24
Q4602Stiftopbouw metaal€ 70,74
Q4603Stiftopbouw composiet met glasvezel stift€ 128,44
Q4605Wortelkap€ 90,66
Q4606Telescoopkap/ conuskap€ 149,23
   
 Groep 4.7 Deelproduct kroon- en brugwerk 
Q4701Opbakken porselein op metalen onderstructuur / kap€ 112,33
Q4702Opbakken porselein op keramische onderstructuur / kap€ 115,03
Q4703Opbouwen composiet op metalen onderstructuur / kap€ 85,04
Q4704Opbouwen composiet op keramische onderstructuur / kap€ 85,90
Q4705Opbouwen kunsthars (kunststof venster)€ 66,49
Q4711Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek€ 43,92
Q4712Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit€ 45,97
Q4721Onderstructuur metaal (*)€ 90,86
Q4722Onderstructuur metaalvrij (*)€ 83,49
   
 Groep 4.8 Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag) 
Q4801Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek)€ 42,23
Q4811Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal)€ 34,54
Q4812Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof)€ 27,64
Q4821Schouderporselein€ 29,99
Q4822Tandvlees porselein€ 38,45
Q4831Vergulden K/B-deel, per element€ 25,75
Q4832Glasvezelversterking per element€ 20,12
Q4833Plastic Post€ 7,35
Q4834Nasteekbare stift€ 45,11
Q4841Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak)€ 20,93
Q4842Kroon passend maken aan frame€ 26,56
Q4843Precisieverankering montage€ 36,04
Q4844Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap€ 36,36
Q4851Werkzaamheden aan wortelkap/magneet€ 41,33
Q4852Frezen per deel€ 37,26
Q4853Freezen van attachment matrix of patrix€ 38,44
Q4854Inlay in prothese-element€ 86,39
   
 Groep 4.9 Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk 
Q4901Schoonmaken kroon/brug€ 20,28
Q4902Kleurcorrectie€ 48,36
Q4903Etsen/silaniseren€ 25,49
Q4904Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen€ 30,86
   
 Hoofdgroep 6 Implantaten 
 Groep 6.0 Vervaardigen van modellen 
Q6002Stonemodel€ 9,42
Q6003Superhard gipsmodel€ 13,65
Q6005Geprint model€ 49,04
Q6052Proefopstelling per element€ 15,34
Q6053Proefwasmodellatie per element (digitaal)€ 30,74
Q6061Soft-tissue model (inclusief materiaal)€ 50,00
   
 Groep 6.1 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten 
Q6113Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)€ 52,83
Q6115Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk€ 5,79
Q6116Verschroefbare kunststof lepel met beetwal
Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten
€ 80,95
Q6118Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk€ 7,41
Q6133Precisie duplicaatmodel€ 41,33
Q6144Stonemodel uit kunststof implantaat lepel€ 20,88
Q6153Model monteren in middelwaarde articulator€ 18,88
Q6154Model monteren in meervoudig instelbare articulator€ 26,24
Q6161Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur€ 177,52
   
 Groep 6.2 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten 
Q6200Surgical guide/boorplaat€ 82,29
Q6201Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)€ 75,00
Q6202Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan
Als 6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden
€ 111,14
   
 Groep 6.4 Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten 
Q6401Confectie implantaat opbouw€ 130,19
Q6402Confectie opbouw bewerken€ 43,84
Q6411Individueel cad/cam abutment metaal (*)€ 216,64
Q6412Individueel cad/cam abutment metaalvrij (*)€ 239,10
Q6413Individueel cad/cam abutment hybride (*)€ 178,24
Q6414Beslijpen cad/cam opbouw€ 28,72
Q6421Implantaatkroon metaal (*)€ 296,69
Q6422Implantaatkroon metaalvrij (*)€ 299,34
Q6423Implantaatkroon hybride (*)€ 343,10
Q6424Implantaatbrugdeel metaal (*)€ 219,96
Q6425Implantaatbrugdeel metaalvrij (*)€ 239,57
Q6426Implantaatbrugdeel hybride / interface(*)€ 230,33
Q6431Individueel kleuren in klinische omgeving€ 66,61
Q6432Porselein aanbrengen in esthetische zone€ 71,11
Q6441Implantaat-toeslag (per implantaat)€ 75,49
Q6451Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw€ 56,52
Q6452Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw€ 50,42
Q6453Scannen van 3D CAD/CAM opbouw€ 53,50
Q6461Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog€ 212,42
Q6462Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog€ 185,44
Q6467Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM€ 212,42
Q6468Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM€ 185,44
 Meerwerk tbv. implantaatwerkstuk: 
Q6471Opaquen€ 22,06
Q6472Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon€ 35,14
Q6473Sterilisatie€ 10,50
Q6474Stralen van implantaatopbouw€ 18,33
 *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. 
   
 Groep 6.9 Solderen en montage 
Q6901Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer€ 30,32
Q6902Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer€ 19,09
Q6903Laserlassen€ 43,07
Q6951Stellen slot met behulp van parallellometer€ 32,36
Q6952Monteren sloten aan impl. systeem€ 33,63
   
 Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD 
 Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct 
Q8001Scannen ten behoeve van CAD€ 29,70
Q8010Ontwerp CAD kroon€ 39,37
Q8011Ontwerp CAD brugdeel€ 36,51
Q8012Ontwerp CAD frame€ 32,69
Q8013Ontwerp CAD splint€ 39,48
Q8014Ontwerp CAD opstellen per element€ 24,29
Q8015Ontwerp CAD abutment€ 46,35
Q8016Ontwerp CAD onderstructuur€ 37,09
Q8017Ontwerp CAD steg€ 60,79
   
 Hoofdgroep 9 Materialen, deze kunnen tegen kostprijs gedeclareerd worden 
   
 Groep 9.0 Porselein frontelementen set (zes stuks) 
Q9006FrontelementenKostprijs
   
 Porseleinen kiezen set (acht stuks) 
Q9058KiezenKostprijs
   
 Groep 9.1 Porselein frontelement per stuk 
Q9101TandenKostprijs
   
 Porseleinen kiezen per stuk 
Q9010KiezenKostprijs
   
 Groep 9.3 Kunststof front elementen sets (zes stuks) 
Q9306TandenKostprijs
 Kunststof kiezen sets (acht stuks) 
Q9358KiezenKostprijs
   
 Groep 9.4 Kunststof front elementen per stuk 
Q9401TandenKostprijs
 Kunststof kiezen per stuk 
Q9451KiezenKostprijs
   
 Groep 9.7 Metalen, edel/onedel 
Q9701Onedele legeringenKostprijs
Q9711Edele legeringen Au percentage lager dan 10%Kostprijs
Q9721Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25%Kostprijs
Q9741Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50%Kostprijs
Q9751Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60%Kostprijs
Q9760Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70%Kostprijs
Q9770Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80%Kostprijs
Q9781Edele legeringen Au percentages boven 80%Kostprijs
   
 Groep 9.8 CAD/CAM 
Q9801Materialen ten behoeve van CAD/CAMKostprijs
   
 Groep 9.9 Diverse materialen 
Q9901Diverse materialenKostprijs

Orthodontische zorg

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:   
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;   
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);   
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.   
     
CODEOMSCHRIJVINGTARIEFTARIEFTARIEF
   ABC
IConsultatie en diagnostiek   
F121Eerste consult€ 22,91€ 22,91€ 22,91
F122Herhaalconsult€ 22,91€ 22,91€ 22,91
F123Controlebezoek€ 14,33€ 21,31€ 21,31
F124Second opinion€ 108,53€ 108,53€ 108,53
F125*Maken gebitsmodellen€ 17,53€ 32,38€ 32,38
F126Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 63,29€ 94,16€ 94,16
F127Multidisciplinair consult, per uur€ 141,87€ 141,87€ 141,87
F128Prenataal consultNvtNvt€ 82,71
F129Orthodontie in de eerste twee levensjarenNvtNvt€ 1.449,90
F130Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€ 108,53€ 108,53€ 108,53
F131*Vervaardigen van een diagnostische set-up€ 49,18€ 73,16€ 73,16
F132*Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 17,53€ 32,38€ 32,38
F133Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 63,29€ 94,16€ 94,16
     
IIRöntgenonderzoek   
F151Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)€ 16,88€ 16,88€ 16,88
F152Occlusale opbeet röntgenfoto€ 16,88€ 16,88€ 16,88
F153Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)Nvt€ 23,41€ 23,41
F154Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sNvt€ 28,69€ 28,69
F155Vervaardiging orthopantomogram€ 30,79€ 45,81€ 45,81
F156Beoordeling orthopantomogram€ 18,05€ 26,85€ 26,85
F157Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 19,29€ 28,69€ 28,69
F158Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 53,84€ 80,10€ 80,10
F159Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 19,29€ 28,69€ 28,69
F160Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 53,84€ 80,10€ 80,10
F161Meerdimensionale kaakfoto€ 144,70€ 144,70€ 144,70
F162Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€ 60,29€ 60,29€ 60,29
     
IIIBehandeling   
F411*Plaatsen beugel categorie 1€ 118,25€ 205,81€ 386,24
F421*Plaatsen beugel categorie 2€ 123,68€ 214,65€ 406,21
F431*Plaatsen beugel categorie 3€ 142,63€ 245,13€ 475,43
F441*Plaatsen beugel categorie 4€ 151,95€ 260,14€ 509,41
F451*Plaatsen beugel categorie 5€ 359,49€ 586,01€ 864,03
F461*Plaatsen beugel categorie 6€ 584,78€ 954,81€ 1.412,81
F471*Plaatsen beugel categorie 7€ 567,51€ 885,08€ 1.362,93
F481*Plaatsen beugel categorie 8€ 442,93€ 709,94€ 1.166,28
F491*Plaatsen beugel categorie 9€ 582,18€ 978,03€ 1.636,76
F492Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 98,49€ 123,17€ 123,17
F511Beugelconsult per maand categorie 1€ 29,94€ 63,62€ 63,62
F512Beugelconsult per maand categorie 2€ 29,94€ 63,62€ 63,62
F513Beugelconsult per maand categorie 3€ 29,94€ 63,62€ 63,62
F514Beugelconsult per maand categorie 4€ 29,94€ 63,62€ 63,62
F515Beugelconsult per maand categorie 5€ 34,21€ 69,98€ 69,98
F516Beugelconsult per maand categorie 6€ 42,77€ 82,71€ 82,71
F517Beugelconsult per maand categorie 7€ 42,77€ 63,62€ 82,71
F518Beugelconsult per maand categorie 8€ 51,32€ 76,34€ 104,97
F519Beugelconsult per maand categorie 9€ 64,15€ 95,43€ 124,06
F521Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)€ 29,94NvtNvt
F531Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 29,94€ 63,62€ 63,62
F532Nacontrole beugel categorie 5,7,8€ 34,21€ 63,62€ 69,98
F533Nacontrole beugel categorie 6,9€ 42,77€ 82,71€ 82,71
     
IVDiversen   
F611*Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 125,73€ 135,45€ 135,45
F612*Plaatsen intermaxillaire correctieveren€ 123,68€ 214,65€ 406,21
F716*Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 27,13€ 27,13€ 27,13
F721Trekken tand of kies€ 45,22€ 45,22€ 45,22
F722Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 33,76€ 33,76€ 33,76
F723*Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€ 84,72€ 105,93€ 105,93
F724Preventieve voorlichting en/of instructie€ 13,52€ 13,52€ 13,52
F810Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijsKostprijsKostprijs
F811*Reparatie of vervanging van beugel€ 29,72€ 44,22€ 44,22
F812*Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€ 39,17€ 77,36€ 77,36
F813*Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€ 39,17€ 77,36€ 77,36
F814*Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€ 39,17€ 77,36€ 77,36
F815Verwijderen spalk, per element€ 6,03€ 6,03€ 6,03
F911Inkopen op uitkomst orthodontie€ 2.432,50nvtnvt
F900Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13,73€ 13,73€ 13,73
F901Onderlinge dienstverleningMaximumMaximumMaximum

Nieuws

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.