Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Tarieven 2017

Consultatie en diagnostiek

a.

Diagnostisch onderzoek

 

C11

Periodieke controle

€ 20,44

C13

Probleemgericht consult

€ 20,44

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 20,44

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 96,81

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 26,89

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of   onderkaak

€ 53,79

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 16,14

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 43,03

C85

Weekendbehandeling

€ 20,44

C86

Avondbehandeling

€ 20,44

C87

Nachtbehandeling

€ 20,44

Maken en/of beoordelen foto’s

X10

Kleine röntgenfoto

€ 15,06

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 64,54

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in detandeloze kaak

€ 64,54

X24

Schedelfoto

€ 29,04

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 129,09

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,79

Preventieve mondzorg

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 12,06

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 12,06

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 12,06

M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement

€ 24,20

M32**

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,14

M10

Fluoridebehandeling, methode I

€ 26,89

M20

Fluoridebehandeling, methode II

€ 21,51

M61 *

Mondbeschermer

€ 24,20

Verdoving

A15

Oppervlakte verdoving

€ 6,99

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 13,45

A20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,57

Vullingen

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 22,59

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 36,04

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 46,79

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 65,62

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 33,35

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 46,79

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 57,55

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 76,38

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 43,03

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 56,48

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 67,23

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 86,06

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 64,54

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 24,20

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,45

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen,
behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,38

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 10,76

V70 *

Parapulpaire stift

€ 10,76

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 18,83

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,07

Wortelkanaalbehandelingen

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 20,44

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 37,65

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 29,58

b. 

Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

€ 43,03

E04

Toeslag voor kosten bij  gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,18

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 96,81

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 139,84

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 182,87

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 225,90

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 13,45

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 16,14

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 43,03

 

Toeslagen bij  complicaties bij  wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 32,27

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 26,89

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 37,65

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 26,89

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 26,89

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 37,65

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 26,89

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 75,30

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 48,41

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 40,34

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 43,03

 Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 53,79

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 26,89

 

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 43,03

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 16,14

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 67,23

E98

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

 

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 26,89

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 10,76

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na

€ 21,51

E44

Verwijderen spalk

€ 5,38

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 10,76

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 107,57

E32

Premolaar

€ 150,60

E33

Molaar

€ 193,63

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,51

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 75,30

E37

Kijkoperatie

€ 64,54

 

Gebruikoperatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 72,61

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 53,79

Kronen en bruggen

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 64,54

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 123,71

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 161,36

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 96,81

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 150,60

R13 *

Drievlaksinlay

€ 215,14

R14

Toeslag voor extra retentie bij  het plaatsen van indirecte restauraties

€ 26,89

R24 *

Kroon

€ 236,66

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 64,54

R29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

€ 53,79

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 53,79

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 53,79

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 107,57

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 161,36

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 80,68

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 53,79

R49

Toeslag voor brug op  vijf- of meer pijlerelementen

€ 134,46

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 26,89

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 26,89

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 107,57

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 161,36

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 37,65

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 21,51

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 59,16

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 59,16

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 32,27

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 21,51

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 21,51

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 53,79

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 26,89

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 26,89

d.   

Schildje van keramiek of kunststof
Kenmerk

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 64,54

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 107,57

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 26,89

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 10,76

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

 

Kaakgewrichtsbehandelingen

a.  

Kaakgewrichtsklachten(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek

 

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 134,46

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 86,06

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 59,16

 

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

 

G61

Instructie spieroefeningen

€ 53,79

G62 *

Occlusale spalk

€ 145,22

G63 *

Repositiespalk

€ 215,14

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 26,89

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 295,82

G66

Biofeedbacktherapie

€ 48,41

G67

Behandeling triggerpoint

€ 59,16

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 53,79

 

Therapie bij  kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie- onderzoek)

 

G69 *

Opbeetplaat 

€ 59,16

b.

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 80,68

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 80,68

G12

Centrale relatiebepaling

€ 75,30

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 53,79

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 484,07

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 26,89

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 26,89

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 53,79

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 268,93

G72

Controlebezoek MRA

€ 26,89

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 43,03

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

a.

Onderdeel  A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 40,34

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 30,12

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,72

H26

Hechten weke delen

€ 59,16

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 53,79

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 16,14

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 53,79

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 64,54

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 48,41

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 32,27

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 64,54

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 86,06

H44

Primaire antrumsluiting  

€ 59,16

H59

 Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 75,30

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 75,30

H65

Primaire sluiting

€ 145,22

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 75,30

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 145,22

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 102,19

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 172,11

Kunstgebitten

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 32,27

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 26,89

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 53,79

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 80,68

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 161,36

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 59,16

P18

Toeslag voor gegoten anker bij  gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 16,14

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 220,52

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 301,20

P31 *

Wortelkap met stift

€ 134,46

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 80,68

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 53,79

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,45

P45 *

 Noodkunstgebit

€ 107,57

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 161,36

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 215,14

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 349,61

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 26,89

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 59,16

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 32,27

P27

Reoccluderen

€ 53,79

P28

Naregistratie en remounten

€ 53,79

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 59,16

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 80,68

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 26,89

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 26,89

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 32,27

 

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 43,03

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 37,65

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,65

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,68

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,79

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,68

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op  natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

€ 150,60

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 16,14

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 43,03

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 37,65

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,65

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,68

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,79

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,68

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 16,14

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 43,03

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 43,03

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 43,03

Tandvleesbehandelingen

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 142,53

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 155,98

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 29,04

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,51

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 83,37

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 96,81

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 43,03

T51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 75,30

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 56,48

T53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 108,65

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 81,75

T55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 144,68

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 108,65

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 142,53

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 155,98

 

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 174,80

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 268,93

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 322,71

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 53,79

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 144,68

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 139,84

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 67,23

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 115,64

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 94,13

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 51,10

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 134,46

 

Toepassen van regeneratietechniek
(exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 322,71

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 107,57

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 174,80

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 174,80

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 322,71

 

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 53,79

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 144,68

 

Diversen

 

T91

Pocketregistratie

€ 32,27

T92

Parodontiumregistratie

€ 64,54

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 37,65

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 72,61

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 58,09

T95 *

(Draad)Spalk

€ 21,51

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 53,79

Implantaten

J97

Overheadkosten implantaten

€ 166,12

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 94,01

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 59,72

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 91,87

J03 *

Proefopstelling

€ 124,02

J05

Implantaatpositionering op  grond van CT-scan

€ 41,34

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 18,37

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 220,49

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 137,80

J11

Prepareren donorplaats

€ 124,02

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 133,21

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 64,31

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 27,56

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 78,09

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede  kaakhelft

€ 78,09

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 119,43

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 55,12

J19

Toeslag esthetische zone

€ 59,72

c.

Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 209,92

J21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 75,33

J22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 105,65

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 68,90

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 22,97

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 41,34

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 151,58

J27

Vervangen implantaat

€ 209,92

d.

Diversen

 

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 96,46

J31

Volgende bindweefseltransplantaat

€ 45,93

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 105,65

J33

Kosten implantaat

€ 290,00

e.

Mesostructuur

 

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 142,40

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 32,15

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 188,33

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 59,72

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 22,97

f.

Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 473,13

J51 *

Onder-klikgebit

€ 307,76

J52 *

Boven-klikgebit

€ 307,76

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 91,87

J54 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen twee implantaten

€ 119,43

J55 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen drie of vier implantaten

€ 137,80

J56 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen meer dan vier implantaten

€ 160,77

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 78,09

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op   bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 101,06

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 124,02

g.

Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 50,53

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 82,68

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 128,62

J71 *

Opvullen met staafdemontage op  twee implantaten

€ 160,77

J72 *

Opvullen met staafdemontage op  drie of vier implantaten

€ 183,74

J73 *

Opvullen met staafdemontage op   meer dan vier implantaten

€ 206,71

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 50,53

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 96,46

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 119,43

J77 *

Reparatie met staafdemontage op  meer dan vier implantaten

€ 142,40

i.

Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 467,62

Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 12,25

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 13,84

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 13,84

U20

Second opinion verricht door de  Stichting TIP

€ 176,40

Abonnementen

Z10 * 

Abonnement categorie A per maand     

€ 6,99

Z20 *    

Abonnement categorie B per maand   

€ 10,76

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 14,52

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 17,75

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 21,51

Z60 *

Abonnement categorie F per maandv

€ 5,92

Nieuws

Vacature

Op dit moment zijn er bij Roer-Mondzorg drie vacatures - Een BIG geregistreerde Tandarts - Een (Preventie) assistente - Een partime Mondhygiëniste Interesse? Neem contact op...

Lees meer

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.