Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede tandheelkundige zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van tandheelkundige zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals tandartsen, huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, mondhygiënisten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten halen door een derde, dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren wij. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Bij uitbestede werkzaamheden bij een andere leverancier (zoals tandheelkundige laboratoria werken wij op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de we moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Praktijkmanager en /of kwaliteitsmanager. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze managers niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Praktijkmanager: Jacqueline Mulder              T: 0475-384650  E: j.mulder@roermondzorg.nl

Kwaliteitsmanager: Linda Pechtold                 T: 0475-384650  E: l.pechtold@roermondzorg.nl

Global Goals

Bezoek website

Associatie Nederlandse Tandartsen

Bezoek website

De Academie Bevordering Implantologie Nederland

Bezoek website

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Bezoek website

Nederlandse Vereniging voor Endodontologie

Bezoek website

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Bezoek website

Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten

Bezoek website

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

Bezoek website

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

Bezoek website

Tandartsenpraktijk Postert

Bezoek website

Alles over het Gebit

Bezoek website

Nieuws

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.