Informatie?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Huisregels

Wij hebben een aantal huisregels opgesteld om transparant en efficiënt te kunnen werken.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Behandelvoorstel

Gedurende het eerste consult wordt u uitgebreid geïnformeerd over de  mogelijkheden passend bij uw gebitsstatus. Ter onderbouwing van een behandelvoorstel worden er röntgenfoto’s gemaakt die tevens nodig zijn indien er een aanvraag voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Aan de hand van de bevindingen wordt uw huidige tandheelkundige situatie, het verloop van de voorgestelde behandeling en de tijd die hiervoor nodig is besproken. Op verzoek wordt er vooraf een begroting opgesteld.

Wachttijden

Binnen Roer-Mondzorg BV werken meerdere behandelaars, deze werken allemaal met een eigen agenda. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand later komt eerder wordt binnengeroepen, wij zijn u dan niet vergeten maar deze persoon komt dan bij een andere behandelaar.
Door omstandigheden (zoals een spoedgeval en of uitloop van de behandelaar) kan het voorkomen dat u later wordt binnengeroepen dan uw daadwerkelijk afspraak staat ingepland. Uiteraard doen wij er alles aan om de wachttijden te minimaliseren. Mocht het echter toch voorkomen dat u van mening bent dat u te lang moet wachten dan kunt u zich aan de balie informeren. Samen met u kunnen we dan bekijken of u wenst te wachten of dat wij een nieuwe afspraak voor u inplannen.

Vergoeding zorgverzekeraar bij een tandloze kaak

Indien er sprake is van een tandloze kaak zullen wij een aanvraag bij uw zorgverzekeraar indienen als u daar volgens het vastgestelde plan ook aanspraak op kan maken.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Infomedics zie “www.infomedics.nl” voor verdere informatie over dit bedrijf.
Na behandeling sturen wij de rekening naar Infomedics.
Infomedics declareert de nota bij uw zorgverzekeraar.
Mocht er een restbedrag overblijven waarover u geen vergoeding ontvangt dan stuurt Infomedics u hierover een rekening.
Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.
Betalingen van niet nagekomen afspraken gaan in overleg met de balieassistent.
U kunt voor behandelingen boven de €150,00 een begroting krijgen.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde)/ ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen.
Zie ook onze folder “Klachtenregeling” en onze folder “Garantiebepaling” te downloaden op deze site.

Nieuws

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.