Informatie?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Behandelingen

Hier treft u informatie aan over de behandelingen binnen onze praktijk, aanvullende patiënteninformatie kunt u vinden bij “Downloads” op deze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Wanneer tijdens de periodieke controle problemen worden geconstateerd worden deze direct met u besproken en behandeling volgt, indien mogelijk, op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Bij behandeling waarbij de kosten boven de €150,- uitvallen krijgt u een begroting toegestuurd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Zelf kunt u aan de hand van de kosten begroting navraag doen bij uw zorgverzekeraar over een eventuele vergoeding van de kosten.

Indien er problemen worden geconstateerd, bespreken wij met u of en welke extra behandeling nodig is. Wij informeren u over:

  • de te verwachten kosten
  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen

Aangezien binnen Roer-Mondzorg BV verschillende specialisaties werkzaam zijn kunt u meestal binnen onze praktijk behandeld worden. In geval van een bijzondere behandeling buiten onze specialisaties hoeft u niet zelf opzoek te gaan. Wij kunnen u doorverwijzen naar collega specialisten.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in een EPD (elektronisch patiënten dossier). Uiteraard is dit systeem goed beveiligd, wij verwerken uw gegevens volgens de AVG. Wij bewaren de gegevens minstens 20 jaar volgens de wet WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Voor meer informatie over de werkwijze binnen onze praktijk zie ook algemene voorwaarden, privacy en de huisregels.

Nieuws

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de tandartsenpost in Eindhoven.

Telefoonnummer 040 - 311 19 15

Voor meer informatie: www.tandartsenposteindhoven.nl

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.