Heeft u klachten?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak afspraak

Tarieven 2016

Consultatie en diagnostiek

a.

Diagnostisch onderzoek

 

C11

Periodieke controle

€ 20,08

C13

Probleemgericht consult

€ 20,08

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 20,08

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 95,13

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 26,42

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of   onderkaak

€ 52,85

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 15,85

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 42,28

C85

Weekendbehandeling

€ 20,08

C86

Avondbehandeling

€ 20,08

C87

Nachtbehandeling

€ 20,08

Maken en/of beoordelen foto’s

X10

Kleine röntgenfoto

€ 14,80

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 63,42

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in detandeloze kaak

€ 63,42

X24

Schedelfoto

€ 28,54

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 126,84

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 52,85

Preventieve mondzorg

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 11,85

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 11,85

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 11,85

M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement

€ 23,78

M32**

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 15,85

M10

Fluoridebehandeling, methode I

€ 26,42

M20

Fluoridebehandeling, methode II

€ 21,14

M61 *

Mondbeschermer

€ 23,78

Verdoving

A15

Oppervlakte verdoving

€ 6,87

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 13,21

A20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 26,42

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 26,42

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,44

Vullingen

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 22,20

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 35,41

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 45,98

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 64,48

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 32,77

82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 45,98

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 56,55

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 75,05

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 42,28

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 55,49

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 66,06

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 84,56

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 63,42

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 23,78

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,21

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen,
behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,28

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 10,57

V70 *

Parapulpaire stift

€ 10,57

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 18,50

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 7,93

Wortelkanaalbehandelingen

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 20,08

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 36,99

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 29,07

b. 

Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

€ 42,28

E04

Toeslag voor kosten bij  gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,01

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 95,13

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 137,41

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 179,69

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 221,97

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 13,21

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 15,85

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 42,28

 

Toeslagen bij  complicaties bij  wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 31,71

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 26,42

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 36,99

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 26,42

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 26,42

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 36,99

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 26,42

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 73,99

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 47,56

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 39,64

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 42,28

  Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

 

€ 52,85

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 26,42

 

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 42,28

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 15,85

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 66,06

E98

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

 

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 26,42

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 10,57

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na

€ 21,14

 

Tandheelkundig ongeval

 

E44

Verwijderen spalk

€ 5,28

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 10,57

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 105,70

E32

Premolaar

€ 147,98

E33

Molaar

€ 190,26

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,14

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 73,99

E37

Kijkoperatie

€ 63,42

 

Gebruikoperatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 71,35

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 52,85

Kronen en bruggen

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 63,42

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 121,55

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 158,55

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 95,13

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 147,98

R13 *

Drievlaksinlay

€ 211,40

R14

Toeslag voor extra retentie bij  het plaatsen van indirecte restauraties

€ 26,42

R24 *

Kroon

€ 232,54

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 63,42

R29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

€ 52,85

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 52,85

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 52,85

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 105,70

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 158,55

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 79,27

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 52,85

R49

Toeslag voor brug op  vijf- of meer pijlerelementen

€ 132,12

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 26,42

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 26,42

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 105,70

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 158,55

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 36,99

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 21,14

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 58,13

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 58,13

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 31,71

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 21,14

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 21,14

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 52,85

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 26,42

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 26,42

d.   

Schildje van keramiek of kunststof
Kenmerk

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 63,42

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 105,70

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 26,42

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 10,57

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

 

Kaakgewrichtsbehandelingen

a.  

Kaakgewrichtsklachten(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek

 

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 132,12

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 84,56

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 58,13

 

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

 

G61

Instructie spieroefeningen

€ 52,85

G62 *

Occlusale spalk

€ 142,69

G63 *

Repositiespalk

€ 211,40

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 26,42

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 290,67

G66

Biofeedbacktherapie

€ 47,56

G67

Behandeling triggerpoint

€ 58,13

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 52,85

 

Therapie bij  kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie- onderzoek)

 

G69 *

Opbeetplaat 

€ 58,13

b.

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 79,27

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 79,27

G12

Centrale relatiebepaling

€ 73,99

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 52,85

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 475,64

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 26,42

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 26,42

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 52,85

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 264,25

G72

Controlebezoek MRA

€ 26,42

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 42,28

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

a.

Onderdeel  A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 39,64

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 29,60

H21

Kosten hechtmateriaal

€   5,70

H26

Hechten weke delen

€ 58,13

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 52,85

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 15,85

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 52,85

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 63,42

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 47,56

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 31,71

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 63,42

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 84,56

H44

Primaire antrumsluiting  

€ 58,13

H59

 Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 73,99

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 73,99

H65

Primaire sluiting

€ 142,69

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 73,99

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 142,69

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 100,41

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 169,12

Kunstgebitten

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 31,71

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 26,42

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 52,85

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 79,27

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 158,55

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 58,13

P18

Toeslag voor gegoten anker bij  gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 15,85

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 216,68

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 295,96

P31 *

Wortelkap met stift

€ 132,12

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 79,27

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 52,85

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,21

P45 *

 Noodkunstgebit

€ 105,70

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 158,55

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 211,40

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 343,52

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 26,42

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 58,13

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 31,71

P27

Reoccluderen

€ 52,85

P28

Naregistratie en remounten

€ 52,85

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 58,13

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 79,27

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 26,42

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 26,42

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 31,71

 

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 42,28

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 36,99

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 36,99

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 79,27

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€  52,85

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 79,27

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op  natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

€ 147,98

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 15,85

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 42,28

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 36,99

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 36,99

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 79,27

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 52,85

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 79,27

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 15,85

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 42,28

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 42,28

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 42,28

Tandvleesbehandelingen

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 140,05

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 153,26

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 28,54

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,14

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 81,92

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 95,13

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 42,28

T51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 73,99

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 55,49

T53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 106,76

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 80,33

T55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 142,16

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 106,76

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 140,05

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 153,26

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 106,76

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 140,05

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 153,26

 

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 171,76

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 264,25

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 317,10

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 52,85

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 142,16

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 137,41

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 66,06

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 113,63

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 92,49

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 50,21

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 132,12

 

Toepassen van regeneratietechniek
(exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 317,10

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 105,70

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 171,76

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 171,76

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 317,10

 

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 52,85

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 142,16

 

Diversen

 

T91

Pocketregistratie

€ 31,71

T92

Parodontiumregistratie

€ 63,42

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 36,99

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 71,35

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 57,08

T95 *

(Draad)Spalk

€ 21,14

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 52,85

Implantaten

J97

Overheadkosten implantaten

€  165,49

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€  93,66

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 58,46

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 89,95

J03 *

Proefopstelling

€ 121,43

J05

Implantaatpositionering op  grond van CT-scan

€ 40,48

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 17,99

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 215,87

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 134,92

J11

Prepareren donorplaats

€ 121,43

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 130,42

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 62,96

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 26,98

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 76,45

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede  kaakhelft

€ 76,45

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 116,93

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 53,97

J19

Toeslag esthetische zone

€ 58,46

c.

Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 205,53

J21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 73,76

J22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 103,44

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 67,46

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 22,49

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 40,48

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 148,41

J27

Vervangen implantaat

€ 205,53

d.

Diversen

 

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 94,44

J31

Volgende bindweefseltransplantaat

€ 44,97

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 103,44

J33

Kosten implantaat

€ 284,55

e.

Mesostructuur

 

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 139,42

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 31,48

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 184,39

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 58,46

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 22,49

f.

Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 463,22

J51 *

Onder-klikgebit

€ 301,32

J52 *

Boven-klikgebit

€ 301,32

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 89,95

J54 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen twee implantaten

€ 116,93

J55 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen drie of vier implantaten

€ 134,92

J56 *

Omvorming klikgebit bij  staven tussen meer dan vier implantaten

€ 157,40

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 76,45

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op   bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 98,94

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 121,43

g.

Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 49,47

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 80,95

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 125,92

J71 *

Opvullen met staafdemontage op  twee implantaten

€ 157,40

J72 *

Opvullen met staafdemontage op  drie of vier implantaten

€ 179,89

J73 *

Opvullen met staafdemontage op   meer dan vier implantaten

€ 202,38

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 49,47

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 94,44

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 116,93

J77 *

Reparatie met staafdemontage op  meer dan vier implantaten

€ 139,42

i.

Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 457,82

Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ

U02 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten diebehandeld worden in de AWBZ-instelling

€ 144,84

U03 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven
in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder

€ 166,10

U10 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

€ 166,10

U05 *

Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

€ 13,84

U20

Second opinion verricht door de  Stichting TIP

€ 173,76

Abonnementen

Z10 * 

Abonnement categorie A per maand     

€ 6,87

Z20 *    

Abonnement categorie B per maand   

€ 10,57

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 14,27

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 17,44

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 21,14

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 5,81

Nieuws

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts door te bellen naar

06 - 557 537 96

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.